05/2010 Papillio

X-ART - DE MENSELIJKE ANATOMIE ALS INSPIRATIEBRON

Rond de tafel met radioloog-kunstenaar Christian Lauer

Het X-ART-project van CHRISTIAN LAUER, voormalig diensthoofd radiologie van het OLV van Lourdes Ziekenhuis te Waregem (1977 tot 2007) baseert zich op de menselijke anatomie, zoals deze tijdens radiologische onderzoeken zichtbaar wordt. De computertomografie, ook CT genoemd, speelt bij deze visualisatie een bijzondere rol. Het resultaat van X-ART is een fantasievolle collectie van nieuwe kleurrijke beelden, die één voor één gebaseerd zijn op originele medische beeld-data. Deze innovatieve werkwijze heeft op korte termijn heel wat interesse gewekt in het binnen- en buitenland met talrijke tentoonstellingen als gevolg.

De nu 67-jarige Christian Lauer noemt zichzelf ‘an artist in radiology'.Na tentoonstellingen in Waregem en Heist-op-den-Berg in 2008, werd hij begin 2009 uitgenodigd voor een tentoonstelling in de Duitse ambassade te Brussel. Er volgde een expositie in Wetteren en in augustus een tentoonstelling in Barcelona.
Voor november werd hij uitgenodigd om zijn werk te tonen in Rome. De Svenska Konstgalleriet uit Malmö deed hem onlangs een voorstel om op de art expo in New York tentoon te stellen. Later in het jaar 2010 is er overleg voor exposities in La Coruña en in Stockholm.

Is dit de normale agenda van een gepensioneerde of bent u een uitzondering?

Er bestaat vandaag een uitgebreide maatschappelijke discussie over de werkkracht, de ervaring en het po-tentieel van mensen in de middelbare leeftijd. Binnen enkele jaren zal de pensioengerechtigde leeftijd opgetrokken worden naar 70 jaar. Ik denk niet dat ik een uitzondering ben maar ik weet vanuit mijn medische achtergrond, dat niet iedereen met 60 jaar over dezelfde spirit, hetzelfde enthousiasme en dezelfde fantasie beschikt.

Kunst in de geneeskunde, dit is niet evident. Hoe bent u ertoe gekomen deze stap te zetten?

Als kind wou ik radioloog of fotograaf worden.Het eerste werd mijn beroep, het tweede bleef mijn passie. Fotografie noem ik " schilderen met licht ". In de radiologie gaat het vooral om fijne, belangrijke contrasten in zwart-wit en over heel veel beelden, die vandaag ontstaan, bv bij het maken van een CT -onderzoek. Na 10 seconden hebt u 5000 beelden van uw lichaam, van de menselijke anatomie. De radioloog scrolt in enkele minuten door deze beeldcollectie om ze dan na de diagnosestelling in een groot electronisch archief, een PACS-systeem te archiveren, dikwijls ‘for ever'.Voor de patiënt zijn deze beelden zelf ontoegankelijk, ook wanneer hij deze in een plastiekmap met zich ronddraagt.Ik vond het een grote uitdaging, dit enorm anatomisch beeldmateriaal toegankelijker te maken vooral wie niets te maken heeft met geneeskunde.

Begrijpen de mensen wat uw werk voorstelt? Is het "medische" kunst?

Ik creëer geen "medische" kunst. Ik wilde mensen alleen tonen hoe fantastisch en complex de anatomie van de mens in elkaar zit. Paul Klee zei immers ook " Kunst zeigt nicht das Sichtbare, Kunst macht sichtbar ". Wanneer de mensen bij een radioloog met een pak foto's naar buiten komen, snappen ze niet wat ze zien. Met mijn kunst ligt dat enigszins anders. Vroeger moest ik een RX-foto interpreteren, nu is het aan de toeschouwer. Je kan mijn werk zien als een poëtische evocatie van wat zich afspeelt aan de binnenkant van de mens. Magie en esthetiek zijn kwaliteiten vreemd aan mijn vroegere beroepsmatige activiteiten. Heel veel mensen willen op ontdekkingsreis gaan, om uit te zoeken wat de ware natuur van mijn beelden is. Het is een nieuwe vorm van beeldcreativiteit die hierbij onstaat. Anderen vinden het precies niet belangrijk wat afgebeeld is en kiezen voor een harmonische beeldimpressie, die in hun interieur zou kunnen passen.

U geeft uw werken titels, gaat het hierbij om pure fantasie?

Nee, het is een soort handleiding om mijn werken beter te kunnen interpreteren. The Black Hole bijvoorbeeld verwijst naar de bijna-dood-ervaring die ik symbolisch heb afgebeeld. De anatomische achtergrond is een scan van de hersenpan. You can feel it of All what you need zijn andere inspirerende titels.

In welk materiaal zijn uw kunstwerken vervaardigd?

Met het afgewerkte beeld ga ik naar Andre van Wassenhove, een printexpert op gebied van digigrafie, een speciaal drukprocédé van Epson, dat 100 jaar kleurenechtheid garandeert doordat het gedrukt wordt op het hoogste en meest duurzame niveau in Fine Art kwaliteit. Daarachter worden deze prints op fijne aluminiumplaten gefixeerd en van een ophangsysteem voorzien.Ik presenteer mijn werken zonder kaders. De formaten variëren van 120 cm x 100 cm naar 100 cm x 100 cm of 100 cm x 70 cm. Gezien het om digitale kunst gaat, zijn ook speciale edities in grotere of kleinere formaten op vraag mogelijk.

In welke soort van kunst bent uzelf het meest geïnteresseerd?

Moderne beeldende kunst - vanaf het begin van de 20ste eeuw tot de jaren 60 - is vandaag een breed begrip. Ik persoonlijk kijk bijzonder op naar het fantastisch surrealistisch werk van Magritte dat ons telkens weer op het verkeerde been zet en ons dwingt over zijn kunst na te denken. Daarnaast hou ik bijzonder van de hedendaagse kunst en de fantasie van Roger Raveel.

Zijn er dingen in de moderne kunst, die u voor de borst stoten?

Oh ja (lacht), de jonge hoopvolle kunstenaar is zo een begrip, een echte dooddoener! Ik had eens contact met een galerijhouder uit Berlijn, die in mijn werk geïnteresseerd was, toen die mijn echte leeftijd vernam, kwam er plots een kink in de kabel, hij wou enkel in de boot stappen met een jonge, hoopvolle kunstenaar (tot 45). - De soms irreele prijzen in de hedendaagse kunst zijn voor mij een ander probleem. Ik heb in 2009 in de Neue Nationalgalerie in Berlijn een expositie van Jeff Koons gezien. Zijn werk wordt gedomineerd door banaliteit en kitsch, toch werd in 2007 zijn Hanging Heart bij Sotheby's voor bijna 24 miljoen dollar verkocht. In het geval van Koons spreekt men dan wel van Überkitsch............rechtvaardigt dit de zotte prijzen????


U spreekt dikwijls van Berlijn, hebt u nog een ‘Koffer in Berlin" staan?

Natuurlijk - een grote valies!
Niet alleen Kennedy was een Berliner! Ik ben daar geboren, ik ken persoonlijk ‘het verhaal' van de muur en ook 20 jaar na de val van de muur heeft dat bij mij voor kippenvel gezorgd. Ik ben regelmatig in Berlijn. Het is een bijzondere stad met veel originaliteit en een uitdaging voor elke kunstliefhebber. Berlijn is de stad van de kunst, de kunstenaars en de musea (170!). Berlijn is een creatief centrum voor de nieuwe kunst: 6000 kunstenaars en creatieve geesten staan garant voor de hedendaagse kunst. Berlijn is een melting pot!

Waar zou uzelf nog eens graag exposeren?

Zeker in Berlijn! En dan vooral ook graag in België, dit is toch mijn nieuwe ‘Heimat' geworden. Een samenwerking met een geëngageerde galerij zou ik heel tof vinden - maar dan niet aan de prijzen van Jeff Koons (lacht).

Hebt u nog tijd voor andere hobby's?

Ja, ik blijf de fotografie trouw. Om interessante foto's of fotoreportages te maken, vraagt het soms veel tijd, ook in tijden van digitale fotografie. Het is niet het apparaat maar de ogen achter de lens, die een mooie compositie maken. Recent was er een nationale selectie voor de bekende fotowedstrijd Photoview 2010 met een fotoreeks die ik de titel gaf " B-9130 Doeleinde". Het stervende Vlaamse polderdorpje heeft mij getroffen, het is een plaats geworden voor naieve kunst en de muurschilderijen hebben me spontaan aan Berlijn herinnerd. Tot op het ogenblik van de val van de muur was ook daar de situatie hopeloos. Op sportief vlak speel ik een beetje golf en in de zomer plan ik om samen met een vriend de Alpen te voet over te steken in 2-3 weken, eventueel gekoppeld aan een fundraising voor een goed doel.

Tot slot: Hoe kunnen geïnteresseerden met u contact opnemen?

De telefoon is de meest rechtstreekse manier: 0478.968717
Een persoonlijk contact kan in vele gevallen tot verrassende ontdekkingen leiden omdat ook een kunstenaar een belangrijk impact kan hebben op de optimalisering van een interieur-situatie.. Natuurlijk kan men ook via e-mail contact opnemen pc.lauer@skynet.be. Een kijk op de website is altijd interessant: www.art-in-radiology.be